Architecture  Projects 

2.jpg

AZUR

אזור דו משפחתי מגרש 660 מ"ר בנוי 350 מ"ר 

מושב פרדסיה

PARDESIA

פרדסיה דו משפחתי מגרש 600 מ"ר בנוי 700 מ"ר

מושב אחיטוב

AHITUV

 אחיטוב בית פרטי מגרש 650 מ"ר בנוי 380 מ"ר  

6K_#01 (1).jpg

PARDES HANA- KARKUR

פרדס חנה -כרכור שכונת עומרים 

דופלקסים גג/גן, 4 יח' דיור במגרש של 650 מ"ר.

סה"כ 8 מגרשים.  

pn1.jpg

MATZLIACH 

מצליח חד משפחתי מגרש 450 מ"ר בנוי 170 מ"ר