Architecture  Projects 

AZUR

אזור דו משפחתי מגרש 660 מ"ר בנוי 350 מ"ר 

מושב פרדסיה

PARDESIA

פרדסיה דו משפחתי מגרש 600 מ"ר בנוי 700 מ"ר

מושב אחיטוב

AHITUV

 אחיטוב בית פרטי מגרש 650 מ"ר בנוי 380 מ"ר  

PARDES HANA- KARKUR

פרדס חנה -כרכור שכונת עומרים דופלקסים גג/גן, 4 יח' דיור במגרש של 650 מ"ר סה"כ 8 מגרשים.  

MATZLIACH 

מצליח חד משפחתי מגרש 450 מ"ר בנוי 170 מ"ר 

MAOR

 מאור בית פרטי מגרש 500 מ"ר בנוי 250 מ"ר  

KFAR GLIKSON

 כפר גליקסון בית פרטי מגרש 380 מ"ר בנוי 170 מ"ר  

 כפר גליקסון בית פרטי מגרש 380 מ"ר בנוי 170 מ"ר  

KARKUR

 שכונת עומרים כרכור 4 דופלקסים מגרש 700 מ"ר בנוי 730 מ"ר