Interior Design  Projects 

פתח תקווה

PETAH TIQVA

פתח תקווה דירת חמישה חדרים 145 מ"ר 

Kitchen

BE'ER YAKOV

באר יעקב דו משפחתי מגרש 400 מ"ר בנוי 350 מ"ר 

TEL AVIV

תל אביב מגדלי רסיטאל 150 מ"ר

פרדסיה: דו משפחתי\מגרש 600 מ"ר\בנוי 700 מ"ר 

JERUSALEM

ירושלים דירה 90 מ"ר בגבעה הצרפתית

MODIIN

מודיעין דירה 120 מ"ר 

RISHON LEZION

ראשון לציון דו משפחתי 190 מ"ר בנוי

AHITUV

אחיטוב דו משפחתי 190 מ"ר בנוי

KFAR SABA

כפר סבא דופלקס גג 180 מ"ר